Citeste si descopera lumea cartilor
There's a life in every book
Citate si fragmente

Cele mai frumoase citate de dragoste din 12 cărți celebre

“You who suffer because you love, love still more. To die of love, is to live by it.”

– Les Misérables, Victor Hugo

„Voi cei ce suferiți pentru că iubiți, iubiți încă și mai mult. A muri din dragoste înseamnă a trăi în ea”

Mizerabilii, Victor Hugo

Les Misérables, Victor Hugo

“Whatever our souls are made of, his and mine are the same.”

– Wuthering Heights by Emily Brontë

„Nu știu din ce sunt făcute sufletele noastre, dar știu că sunt identice”

La răscruce de vânturi, Emily Bronte

Wuthering Heights by Emily Brontë

“You should be kissed and often, and by someone who knows how.”

– Gone With The Wind by Margaret Mitchell

„Ar trebui să fii sărutată des și de către cineva care știe cum.”

Pe aripile vantului, Margaret Mitchell

Gone With The Wind by Margaret Mitchell

“I wish I knew how to quit you.”

– BrokeBack Mountain by Annie Proulx

„Mi-aș dori să știu cum să renunț la tine.”

O iubire secretă, Annie Proulx

BrokeBack Mountain by Annie Proulx

I am nothing special; just a common man with common thoughts, and I’ve led a common life. There are no monuments dedicated to me and my name will soon be forgotten. But in one respect I have succeeded as gloriously as anyone who’s ever lived: I’ve loved another with all my heart and soul; and to me, this has always been enough.

The Notebook by Nicholas Sparks

„Nu sunt un om deosebit; sunt sigur de asta. Sunt un om normal, cu gânduri normale, care a dus o viață normală. Nu mi s-a ridicat niciun monument și numele meu va fi în curând dat uitării, dar am iubit pe cineva din toată inima și cu tot sufletul meu, iar pentru mine asta a fost suficient.”

Jurnalul, Nicholas Sparks

The Notebook by Nicholas Sparks

“He stepped down, trying not to look long at her, as if she were the sun, yet he saw her, like the sun, even without looking.”

– Anna Karenina by Leo Tolstoy

„El a coborât treptele, încercând să nu se mai uite la ea, ca şi cum ea ar fi fost soarele, dar a zărit-o totuşi, asemeni soarelui, fără măcar să o privească.”

– Anna Karenina, Leo Tolstoy

Anna Karenina by Leo Tolstoy

“I cannot let you burn me up, nor can I resist you. No mere human can stand in a fire and not be consumed.”

– Possession by A.S. Byatt

„Nu pot să te las să mă consumi, dar nici nu pot să îți rezist. Niciun om nu poate să stea în mijlocul focului fără să fie mistuit.”

Pasiune, A.S. Byatt

Possession by A.S. Byatt

“Every atom of your flesh is as dear to me as my own: in pain and sickness it would still be dear.”

– Jane Eyre by Charlotte Brontë

„Fiecare atom al cărnii tale îmi este drag ca şi cum ar fi al meu: în durere şi boală mi-ar fi în continuare drag.”

– Jane Eyre, Charlotte Brontë

Jane Eyre by Charlotte Brontë

“You and I, it’s as though we have been taught to kiss in heaven and sent down to earth together, to see if we know what we were taught.”

– Doctor Zhivago by Boris Pasternak

„Tu şi cu mine suntem ca şi cum am fi fost învăţaţi să sărutăm în ceruri şi trimişi împreună pe pământ, pentru a vedea dacă mai ştim ce-am fost învăţaţi.”

Doctor Jivago– Doctor Zhivago by Boris Pasternak

Doctor Zhivago by Boris Pasternak

“You might not have been my first love, but you were the love that made all the other loves irrelevant”

– milk and honey by Rupi Kaur

„Poate că nu ai fost prima mea iubire, dar ai fost iubirea care a făcut celelalte iubiri irelevante.”

– Lapte și miere, Rupi Kaur

milk and honey by Rupi Kaur

“People think a soul mate is your perfect fit, and that’s what everyone wants. But a true soul mate is a mirror, the person who shows you everything that is holding you back, the person who brings you to your own attention so you can change your life.”

– Eat Pray Love by Elizabeth Gilbert

„Oamenii cred că un suflet pereche te completează perfect şi asta e ceea ce îşi doreşte toată lumea. Însă un adevărat suflet pereche este ca o oglindă, este acea persoană care îţi arată tot ce te trage înapoi şi este acea persoană care îţi va atrage atenţia asupra lucrurilor ce le poţi schimba în bine.”

–  Mănâncă, roagă-te, iubeşte, Elizabeth Gilbert

Eat Pray Love by Elizabeth Gilbert

„And I’d choose you; in a hundred lifetimes, in a hundred worlds, in any version of reality, I’d find you and I’d choose you.”

– The Chaos of Stars by Kiersten White

„Și te-aș alege pe tine – într-o sută de vieți, într-o sută de lumi, în orice versiune a realității, te-aș găsi și te-aș alege.”

– The Chaos of Stars, Kiersten White

The Chaos of Stars by Kiersten White

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Shares